• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 14/09/2021
  • 【Hoạt động】Sàn đấu tích điểm 07/09/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ đã khắc phục xong lỗi 01/09/2021
  • 【Hệ thống】Tối ưu hóa phần thưởng đăng nhập 31/08/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì kéo dài 31/08/2021
  • 【Hoạt động】10 phát bắn - 100 cơ hội 31/08/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 31/08/2021
  • 【Hoạt động】Đúng giờ online - Gặp gỡ Thần Tài 24/08/2021
  • 【Hoạt động】Gặp gỡ Thần Tài 19/08/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo tặng đền bù lỗi game 17/08/2021
test